Lön


Lön är den ersättning som betalas ut till en anställd för att han eller hon har utfört ett arbete. Ersättning kan vara tjänster eller varor men är vanligen utbetald i form av pengar. Lönen är ofta nära knuten till den taxerade inkomsten även om den taxerade inkomsten kan grundas på andra former av inkomster, till exempel arbetslöshetsersättning. Om personen har gjort avdrag för resor till och från jobbet, dubbelt boende eller dylikt räknas dessa inte med i taxerad inkomst. På extrakoll.com skiljer vi på inkomst av tjänst och inkomst av kapital, där lönen närmast kan uppskattas ifrån inkomst av tjänst.


Vems inkomst vill du kolla?
 
Var?

annons