Inkomst av kapital


Inkomst av kapital är den inkomst som kommer från bl.a. näringsverksamhet. I detta belopp räknas allt från vinst vid försäljning av värdepapper som aktier, hyresintäkter och vinst vid försäljning av andra tillgångar.


Vems inkomst vill du kolla?
 
Var?

annons