Inkomst


Med inkomst menas vanligen vad en person har tjänat i form av lön eller avkastning genom arbete.


Vems inkomst vill du kolla?
 
Var?

annons