Förmögenhet


Med förmögenhet menas en persons nettotillgångar. Förmögenheten beräknas utifrån värdet på bankkonton och fordringar, fastigheter, värdepapper och övriga privata tillgångar minskat med personens skulder. I Sverige har beskattningen på förmögenhet varit avskaffad sedan 1 januari 2007. Förändringen föregicks av en lång tids diskussion eftersom många ansåg att skatten medförde alltför negativa effekter på samhällsekonomin. Förmögenhetsskatten beräknades 1,5% på det belopp som översteg 1 500 000 kr för ensamstående eller 3 000 000 för sambeskattade par.


Vems inkomst vill du kolla?
 
Var?

annons